Περιφερειακά Ήχου και Φωτισμού

Περιφερειακά Ήχου και Φωτισμού

Work Scan 812 DMX

Work Scan 812 DMX

Ψηφιακή κονσόλα φωτισμού DMX512, 192 καναλιών (12 ρομποτικά 16 καναλιών). Αποθήκευση 30 προγραμμάτων από 8 σκηνές το κάθε ένα και 12 chase με 240 σκηνές στο κάθε ένα. Ρύθμιση fade time & speed time.