Όροι συνεργασίας

Όροι Συνεργασίας

1) ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Κατόπιν προφορικής ή ηλεκτρονικής  επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με την εταιρεία μας, θα πρεπει να  επιβεβαιωθει γραπτως η συνεργασια μέσω e-mail στο soundgroupdjs@gmail.com ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας. Εκεί θα πρέπει να αναφέρετε πλήρη στοιχειά της υπηρεσίας που ενδιαφέρεστε, όπως: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εκδήλωσης, περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός προσκεκλημένων, συμφωνηθέν ποσό, προκαταβολή.

Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων από πλευράς του πελάτη που θα δημιουργήσουν δυσλειτουργία στην έγκαιρη και σωστή παροχή των υπηρεσιών μας στην ‘’εκδήλωση, εργασία, ενοικίαση’’ που μας έχει ανατεθεί, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη ο όποιος απολλύει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.

Αν πρόκειται να κάνετε τραπεζική  κατάθεση προκαταβολής,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω λογαριασμούς.

Το τραπεζικό απόκομμα είναι η απόδειξη για την προκαταβολή σας. Επίσης είναι απαραίτητο να αναγράφετε πάντα στην αιτιολογία  κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας ώστε να αποδεικνύεται ηλεκτρονικά η κατάθεση.

 

2) ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη για την περίπτωση ακύρωσης υπηρεσιών των όποιων μας έχουν ανατεθεί ισχύουν τα παρακάτω:

α) Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης η προκαταβολή λειτουργεί ως ακυρωτικό και δεν επιστρέφεται.

β) Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 45 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης η προκαταβολή επιστρέφεται σε ποσοστό 50%

γ) Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 60 η και περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης η προκαταβολή επιστρέφεται σε ποσοστό 100%

 

3) ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναγράφονται στον κατάλογο μας, όπως επίσης και οι τιμές που σας δίνουμε προφορικά είναι πάντοτε η καθαρή αξία των υπηρεσιών μας χωρίς τον Φ.Π.Α .

 

4) Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρονικός περιορισμός υφίσταται ανάλογα με το πακέτο υπηρεσιών  που έχετε επιλέξει. Όταν υπάρχει ορισμένη χρονική διάρκεια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απενεργοποιούμε τον εξοπλισμό μας ενώ υπάρχουν ακόμα παρευρισκόμενοι. Όμως πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου που περιλαμβάνει το κάθε πακέτο και υπηρεσία υπάρχει η αντίστοιχη χρονοχρέωση ανά ώρα για κάθε εκδήλωση

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 

Eurobank 

Αρ.Λογ. 0026-0110-86-0100732457

IBAN: GR 7102 6011 00000 8601 0073 2457

swift/bic    ERBKGRAA

 

Piraeus

AΡ. ΛΟΓ. 5060-012245-913

ΙΒΑΝ  GR - 690172 0600 0050 6001 2245 913

swift/bic   PIRBGRAA

 

National Bank of Greece

ΑΡ.ΛΟΓ    14161309332

ΙΒΑΝ      GR 6101101410000014161309332

swift/bic   ETHNGRAA

 

Alpha Bank

ΑΡ.ΛΟΓ    184002310050726

ΙΒΑΝ      GR6201401840184002310050726

swift/bic   CRBAGRAA