Περιφερειακά Ήχου και Φωτισμού

Περιφερειακά Ήχου και Φωτισμού

Acme DMX Master

Acme DMX Master

Ψηφιακή κονσόλα φωτισμού DMX512, χειρισμού 16 φωτιστικών και 32 κανάλια στο καθένα. Αποθήκευση 32 σκηνών και 16 chase με 750 steps στο καθένα. Τα chases μπορούν να παιχθούν σε Auto/Sound ή χειροκίνητα.