Μικρόφωνα

Μικρόφωνα

Shure Beta 58A wireless 25€/τμχ.

Shure Beta 58A wireless 25€/τμχ.

Ασύρματο υπερκαρδιοειδές μικρόφωνο με ιδανική συχνοτική απόκριση για φωνή. Εμβέλεια 92m.