Γεννήτριες Ρεύματος

Γεννήτριες Ρεύματος

Honda gx 60€/τμχ.

Honda gx 60€/τμχ.

Βενζινοκίνητη γεννήτρια 8.0 KVA χωρίς σταθεροποιητή τάσης.