Ενισχυτές Ήχου

Ενισχυτές Ήχου

InterM v4000 30€/τμχ.

InterM v4000 30€/τμχ.

Τελικός ενισχυτής 2Χ1300W/4Ω, 2Χ750W/8Ω, 2Χ2100W/2Ω, bridge 4200W/4Ω, απόκριση 10-83kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR & 1/4" TRS, έξοδοι speakon & binding post, high pass filter 30Ηz & 50Ηz.