Εξέδρες - Πίστες - Podium

Εξέδρες - Πίστες - Podium

Πατάρια 12,5€/τ.μ.

Πατάρια 12,5€/τ.μ.

Εξέδρα αλουμινίου, διάστασης 1 x 2 μέτρα και ποδιά ύψους από 0.4 - 1 μέτρο