Βάσεις Ήχου και Φωτισμού

Βάσεις Ήχου και Φωτισμού

Τζίνια

Τζίνια

Τζίνια ανύψωσης τράσσα, ηχείων ή φώτων μέχρι 90 κιλά 4.20 μέτρα μέγιστο ύψος.