Βάσεις Ήχου και Φωτισμού

Βάσεις Ήχου και Φωτισμού

FOS Tower 535

FOS Tower 535

Πύργος ανύψωσης 5,35 μέτρα 250 κιλά