Περιφερειακά Ήχου και Φωτισμού

Περιφερειακά Ήχου και Φωτισμού

tc electronic m300

tc electronic m300

Διπλός επεξεργαστής ήχου με επιλογές Delay, Phaser, Tremolo, Flanger, Chorus, Compressor, De-Esser και ποικίλα Reverb.